Tổng quan về Chương trình Visa EB-5

Nói đơn giản, EB-5 là một Chương trình Visa Định cư cho Nhà đầu tư còn được gọi là Visa EB-5 được Sở Di Trú Hoa Kỳ (“USCIS”) cho phép cấp đến mười ngàn (10.000) suất Visa Thường Trú Nhân EB-5 mỗi năm cho các nhà đầu tư nước ngoài đạt chuẩn và gia đình.

Chương trình Visa EB-5 được thiết lập để mang lại cơ hội đạt Thẻ Xanh Hoa Kỳ (Thường Trú Nhân) trong thời gian ngắn, được ưu tiên giải quyết thủ tục visa định cư thông qua việc đầu tư  thương mại tại Hoa Kỳ.

Chương trình Định cư cho Nhà đầu tư EB-5 đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ quy trình ba bước cần hoàn tất để đạt Thẻ Xanh Hoa Kỳ: -1- Bước đầu tiên đòi hỏi việc chuẩn bị Đơn xin Định cư cho nhà đầu tư  và các thành viên trong gia đình. -2- Thứ hai, đơn phải được ISCIS phê duyệt, và sau đó nhà đầu tư định cư và gia đình sẽ được nhận Thẻ Xanh Hoa Kỳ có điều kiện. -3- Sau cùng, chúng tôi sẽ nộp Đơn Yêu Cầu Xóa bỏ Tình trạng Cư trú Có Điều kiện cho các nhà đầu tư định cư và họ trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ hợp pháp (người giữ Thẻ Xanh Hoa Kỳ).

Video EB-5