Các Trường Công Đặc Cách

GreenAccess mang lại các dự án đầu tư vào trường công đặc cách tại Florida. Trường công đặc cách rất phổ biến và là một trong những lựa chọn trường học phát triển nhanh nhất tại Florida. Trường công đặc cách hoạt động dưới một hợp đồng quản lý, còn gọi là “đặc cách”. Từ đó có cụm từ trường đặc cách. Hợp đồng quản lý đòi hỏi các trường học phải chịu trách nhiệm về kết quả đào tạo và tài chính. Chuẩn mực của trường công đặc cách: tiêu chuẩn cao đối với thành tích của học sinh.

Trường công đặc cách là một trường công miễn học phí cấp tiểu học và trung học do tư nhân điều hành. Các trường công đặc cách được xây và quản lý bởi tư nhân nhưng được chính phủ cấp vốn điều hành.  Trường công đặc cách được hoạt động linh hoạt hơn đồng thời chịu trách nhiệm cao hơn về thành tích của học sinh.

Các trường công đặc cách tại Florida được chính phủ hỗ trợ và đã phát triển được hơn 652 trường từ năm 1996 đến năm học 2015-2016, với hơn 270.000 học sinh ghi danh. Nhiều trường công đặc cách có danh sách học sinh chờ rất dài và việc nhập học được thực hiện bằng cách quay xổ số (rút thăm).

Nhu cầu dành cho trường công đặc cách được dự đoán sẽ tăng đáng kể trong tương lai.