Liên lạc

GreenAccess tin rằng chúng tôi cung cấp phương thức định cư thành công hiệu quả nhất thông qua Chương trình EB-5. Bằng chứng là chúng tôi có hơn 300 cá nhân và gia đình đã hoàn tất quy trình thủ tục GreenAccess và được thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.  Một bằng chứng khác là việc hơn 700 cá nhân đang ở trong các giai đoạn khác nhau trong quy trình thủ tục GreenAccess.

Tuy nhiên, nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi thì không thể bắt đầu quy trình này. Đây là điều duy nhất trong quy trình mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Hãy gọi cho chúng tôi hôm nay.

HOA KỲ (văn phòng chính):

1001 North US Highway One, Suite 504, Jupiter, Florida, 33477, USA
Email: info@greenaccess.us
Điện thoại: 561.427.7207 Ext. 708

DUBAI:

Al Moosa Tower II, Trade Centre area, Sheikh Zayed Rd, Suite 2303, Dubai, U.A.E.
Email: dxb@greenaccess.us
Điện thoại: +9714.351.3313