CÁC BƯỚC

Một trong những khó khăn được ghi nhận về Chương trình EB-5 là sự phức tạp của chương trình này.  Bên cạnh sự phức tạp của chương trình còn là thời gian biểu sự kiện và các cột mốc quan trọng mà nhà đầu tư định cư phải hoàn tất trên hành trình trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Ngoài ra, ngay cả các dự án đầu tư trường công Florida được GreenAccess hỗ trợ vốn khá nhanh chóng cũng mất ít nhất năm năm kể từ khi đầu tư dự án, từ đầu đến cuối, xóa bỏ điều kiện và hoàn vốn.

Không Bất ngờ

Danh sách tham khảo 10-bước sau giúp tất cả các khách hàng Green Access định hướng các cột mốc quan trọng. GreenAccess cũng cung cấp cho khách hàng một cổng thông tin điện tử dễ tiếp cận để xem thời gian thực trạng thái và diễn tiến của các dự án đầu tư trường công Florida của họ.

Danh sách Tham khảo

Bước 1

Đọc kỹ Biên bản Ghi Nhớ Cáo bạch và Mời Tham gia Dự án. Hiểu và cân nhắc rủi ro cũng như cơ hội liên quan đến Chương trình EB-5 và các dịch vụ GreenAccess.

Bước 2

Hoàn thành Bảng câu hỏi xét Khả năng Phù hợp, cung cấp giấy tờ tùy thân và nộp các tài liệu cho bộ đơn.

Bước 3

GreenAccess sẽ xét chuẩn trong vòng năm (5) ngày. Một khi được nhận, quý vị trở thành “Đối tác Ứng viên có điều kiện”

Bước 4

GreenAccess cung cấp một biên lai, yêu cầu chuyển $570.000 USD (bao gồm $70.000 phí lập hồ sơ pháp lý và định cư).

Bước 5

Nhà đầu tư chuyển $560.000 vào một Tài khoản Quỹ Bảo chứng tại một ngân hàng Hoa Kỳ được duyệt.   Cũng ký tên vào Thỏa thuận Đăng ký và Hợp tác và các tài liệu khác được yêu cầu.

Bước 6

GreenAsses chỉ định một chuyên viên tư vấn pháp lý cho quý vị. Luật sư định cư giàu kinh nghiệm này sẽ chuẩn bị và nộp bộ Đơn I-526, Đơn Xin Nhập cư của Doanh nhân Nước ngoài, cho USCIS.

Bước 7

Một khi đơn I-526 được USCIS phê duyệt (sau 15 đến 18 tháng), tình trạng của quý vị được cập nhật và hồ sơ được chuyển đến đại sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia nguyên quán của quý vị, đủ chuẩn để Phỏng vấn Xin Visa.  Trong trường hợp hiếm xảy ra khi đơn I-529 bị USCIS bác bỏ, số tiền $560.000 sẽ được hoàn lại.

Bước 8

Một khi hoàn tất quy trình phỏng vấn và được phê duyệt, đại sứ quán Hoa Kỳ cấp visa định cư cho cá nhân nhà đầu tư định cư và gia đình.  Lúc này quý vị có thể vào Hoa Kỳ với Thẻ Xanh có điều kiện, có thời hạn hai năm.

Cá nhân nhà đầu tư định cư và gia đình được tự do sống ở bất kỳ đâu ở Hoa Kỳ.

Bước 9

Hai mươi mốt tháng sau khi I-526 được duyệt, chuyên viên Tư vấn Định cư của GreenAccess nộp Đơn I-829, Đơn Yêu Cầu Xóa bỏ Tình trạng Cư trú Có Điều kiện, cho USCIS, xin chuyển sang tình trạng thường trú nhân (Thẻ Xanh vĩnh viễn) cho cá nhân nhà đầu tư định cư và gia đình.

Bước 10

Năm năm sau khi nhận Thẻ Xanh và ở Hoa Kỳ trong toàn bộ khoản thời gian đó (không đứt quãng), khách hàng và gia đình có thể nộp hơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Một khi hoàn tất, vốn đầu tư EB-5 $500.000 của khách hàng sẽ được hoàn trả.

Định cư thành công thông qua Chương trình EB-5 dựa vào sự thành công của các dự án đầu tư.