Đội ngũ

Đội ngũ GreenAccess bao gồm các nhân viên chuyên nghiệp với chuyên môn cao nhất trong các lĩnh vực điều hành, hoạt động ngân hàng quốc tế và tài chính. Các thành viên cũng có thành tích chuyên môn cao và thành công trong  ngành luật, bất động sản thương mại, kinh tế và chính phủ. Với  hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực visa EB-5, đội ngũ của chúng tôi gồm những cá nhân giàu kinh nghiệp nhất trong ngành.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các viên chức và dân biểu chính phủ dẫn đầu các dự án trường công đặc cách tại Florida. Mô hình và những mối quan hệ rất quan trọng, đặc biệt khi tất cả các dự án đầu tư GreenAccess được chính phủ liên bang hỗ trợ.

Các Luật sư Định cư

GreenAccess làm việc chặt chẽ và mong có cơ hội tiếp xúc với các luật sư và văn phòng chuyên về định cư giàu kinh nghiệp, đáp ứng và cùng có những tiêu chuẩn cao về thành công và dịch vụ. Chúng tôi tìm kiếm những nhà chuyên môn có thành tích thành công được chứng minh với Chương trình EB-5 và có nền tảng kiến thức sâu rộng trong phạm trù luật pháp phức tạp và đa dạng này.