Vì sao chọn GreenAccess

Một khi đã lựa chọn định cư Hoa Kỳ với Chương trình EB-5, có thể nói việc quyết định làm cách nào đạt thành công và hiệu quả nhất có thể chính là sự cân nhắc tiếp theo và quan trọng nhất.  Thông qua việc chuyên hỗ trợ các dự án đầu tư trường công Florida, GreenAccess mang đến cho khách hàng một phương thức an toàn, gần như bảo đảm, để trở thành Thường Trú Nhân hợp pháp.

GreenAccess mang đến cho khách hàng một quy trình thủ tục minh bạch, với cập nhật diễn tiến thời gian thực, và quy trình định cư thành công thật suôn sẻ với Chương trình EB-5 và chuyên các dự án đầu tư trường công Florida. Các trường công Florida được chính phủ hỗ trợ.

GreenAccess

  • Đầu tư vốn của khách hàng vào các dự án trường công Florida
  • Theo dõi đầu tư của khách hàng
  • Cập nhật cho khách hàng các diễn biến của dự án trường công Florida của họ và quy trình EB-5 hiện tại vơi các giai đoạn khác nhau.
  • Chỉ đạo toàn bộ quy trình từ đầu tư đến định cư thành công và Hoàn Vốn.

Chúng tôi không phải

  • Nhà phát triển dự án
  • Chủ dự án
  • Luật sư