Vì sao chọn Florida

Florida là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm tiếm visa EB-5. Với Tổng Sản phẩm Quốc nội (Gross Domestic Product – GDP) hơn $800 tỉ hàng năm và hơn 20 triệu dân, Florida là bang đông dân thứ ba sau New York. Florida là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ gia đình nào đang cân nhắc nơi thích hợp để thường trú.

Các ưu thế của Florida gồm có:

KHÔNG thuế thu nhập doanh nghiệp trên công ty hợp tư

KHÔNG thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty tiểu chương S

KHÔNG thuế thu nhập cá nhân, được  bảo đảm bởi điều khoản hiến pháp

KHÔNG thuế nhượng quyền thương mại trên hàng tồn kho kinh doanh

KHÔNG thuế tài sản bang được đánh giá

KHÔNG thuế tài sản đối với vốn cổ phần

KHÔNG thuế tài sản đối với hàng hoá quá cảnh dưới 180 ngày

KHÔNG thuế mua bán và sử dụng hàng hóa đối với những mặt hàng sản xuất hoặc chế biến tại bang Florida xuất khẩu bên ngoài bang

KHÔNG thuế doanh thu mua nguyên liệu kết hợp trong một sản phẩm cuối cùng để bán lại (kể cả những vật chứa hay bao bì không thể tái sử dụng)

KHÔNG thuế mua bán/sử dụng dành cho việc đồng phát nhiệt điện.