Phase 39 – Eurika Park

Phase 39 – Eurika Park

ACADEMIR CHARTER SCHOOL PREPARATORY

14105 SW 184TH ST. MIAMI, FL 33177
NGÀY KHAI TRƯƠNG: PROJECTED AUGUST 2020
SỐ VIỆC LÀM ĐƯỢC TẠO RA: PROJ 79
CẤP LỚP: K-8 / PROJ 290 Students

Website Trường học

Để xem thông tin cá nhân, xin vui lòng đăng nhập hoặc nhập mật khẩu cụ thể trang của bạn

Mật khẩu Chủ

Mật khẩu Trang