GIAI ĐOẠN 12 – Sunrise

GIAI ĐOẠN 12 – Sunrise

FRANKLIN ACADEMY CHARTER SCHOOL

4500 NW 103 AVE., SUNRISE, FL 33351
NGÀY KHAI TRƯƠNG: THÁNG TÁM 2015
SỐ VIỆC LÀM ĐƯỢC TẠO RA: 386
CẤP LỚP: K-8 /1302 SINH VIÊN

Website Trường học

Để xem thông tin cá nhân, xin vui lòng đăng nhập hoặc nhập mật khẩu cụ thể trang của bạn

Mật khẩu Chủ

Mật khẩu Trang